ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel./fax (022) 844 94 61
» Grupy psychoedukacyjne dla rodziców

Uczestnicy: rodzice, którzy zgłaszają się ze swoimi dziećmi do poradni w związku z używaniem przez nie substancji psychoaktywnych (papierosów, alkoholu i narkotyków) i towarzyszącymi temu kłopotami, takimi jak: wybieranie przez nastolatka destrukcyjnej grupy rówieśniczej, zaniedbywanie obowiązków szkolnych, zaburzenia zachowania.

Grupa prowadzona jest w formule zamkniętej, uczestniczy w niej około 10 - 15 rodziców kwalifikowanych po uprzedniej konsultacji.

Odbywające się zajęcia mają charakter edukacyjno - warsztatowy.

Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu, po dwie godziny przez kolejne 10 tygodni. 

Na wstępnym etapie najczęstszymi kłopotami rodzica są: lęk o dziecko, przeżywana bezradność, poczucie winy. Rodzic w takiej sytuacji ma zwykle kłopot ze skutecznym pełnieniem swej roli wobec dorastającego dziecka.

Celem spotkań jest wzmocnienie pary rodzicielskiej lub rodzica (tam, gdzie rodzic wychowuje dziecko samotnie) w pełnionej roli.

Osoby kończące grupę mają równiż możliwość uczestniczenia w terapii rodzinnej.