ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel./fax (022) 844 94 61

 

GRUPA DDA  2015-2017 – INFORMACJE  

I.   Grupa rozpoczyna się 12.10.2015r..
     Przerwa wakacyjna – sierpień 2016r..
     Grupa kończy się w czerwcu 2017r..
     Spotkania będą odbywać się w poniedziałki w godz. 17:45 – 19:45.

II.    Grupę rozpoczyna cykl 5 spotkań warsztatowo/edukacyjnych prowadzonych przez               psychologa, specjalistę terapii uzależnień - Elizę Giędosz-Dymek, na których przekazana zostanie wiedza z zakresu:
        1. Charakterystyka zespołu uzależnienia od alkoholu
        2. Współuzależnienie
        3. Dziecko w rodzinie alkoholowej
        4. Syndrom DDA
        5. Przemoc a uzależnienie

III.   Uczestnicy grupy będą mieli możliwość:
        1. Lepiej zrozumieć swoje aktualne problemy, własne reakcje oraz zachowania innych.
        2. Przyjrzeć się dzieciństwu w kontekście swojego aktualnego życia.
        3. Rozpoznać znaczenie, jakie miała rodzina pierwotna dla ich życia.
        4. Zrozumieć trudności pojawiające się w relacjach z ważnymi osobami oraz zmienić schematy  relacji interpersonalnych.
        5. Zweryfikować wyniesione z dzieciństwa przekonania i schematy zachowania – wprowadzić korektę myślenia i zachowania.
       6. Nauczyć się rozpoznawać swoje uczucia oraz uwalniać nagromadzone napięcia i emocje.
       7. Rozpoznać wewnętrzne konflikty i problemy emocjonalne.
       8. Lepiej poznać siebie.

IV.  Grupę będą prowadzili:  psycholog, specjalista terapii uzależnień - Wojciech Otawa oraz
        specjalista psycholog kliniczny - Dorota Jabłońska.

V.  Obecność na spotkaniach grupy  jest  obowiązkowa

 


           ZAPRASZAMY NA  KOLEJNĄ EDYCJĘ GRUPY DLA DDA (19-24 l.). 

                      GRUPA ROZPOCZYNA SIĘ W PAŹDZIERNIKU 2015

 

Uczestnicy grupy będą mieli możliwość:

 • lepiej zrozumieć swoje aktualne problemy, własne reakcje oraz zachowania innych;
 • przyjrzeć się dzieciństwu w kontekście swojego aktualnego życia;
 • rozpoznać znaczenie, jakie miała rodzina pierwotna dla ich życia;
 • zrozumieć trudności pojawiające się w relacjach z ważnymi osobami oraz zmienić schematy relacji interpersonalnych;
 • zweryfikować wyniesione z dzieciństwa przekonania i schematy zachowania – wprowadzić korektę myślenia i zachowania;
 • nauczyć się rozpoznawać swoje uczucia oraz uwalniać nagromadzone napięcia i emocje;
 • rozpoznać wewnętrzne konflikty i problemy emocjonalne;
 • lepiej poznać siebie.

Grupa rozpoczyna się w październiku 2015r., a zakończy się w czerwcu 2017r.. Przerwa wakacyjna w zajęciach odbędzie się w sierpniu 2016r..

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 17.00 -  20.00.

 

Zapraszamy na konsultacje kwalifikujące do grupy

 tel. (22) 844 94 61 , 669 544 344

 

Prowadzący:

Dorota Jabłońska, Wojciech Otawa


 

 Grupa warsztatowa dla młodzieży nadużywającej / uzależnionej od komputera

Jeżeli jesteś osobą, której główną przyjemnością oraz aktywnością jest spędzanie czasu przed komputerem, jeżeli w związku z tym zaniedbujesz szkołę, pogorszyły się Twoje relacje z rówieśnikami bądź rodziną, zapraszamy Cię do nas na warsztaty.

Celem warsztatów jest:

- dostarczenie wiedzy na temat tego, czym jest używanie szkodliwe / uzależnienie od komputera

- poszukanie źródeł problemów

- praca nad motywacją do zaprzestania zachowań kompulsywnych

- poszukiwanie innych źródeł przyjemności

- zwiększanie umiejętności społecznych

Program warsztatów jest dostosowywany do pojawiających się potrzeb grupy. Grupa jest otwarta i osoby chętne mogą dołączyć w dowolnym terminie .

Warsztaty rozpoczynają się 26.09.2014 i odbywać się w każdy piątek w godzinach 17:00-18:30.

Zapraszamy!

 


RUSZA KOLEJNA EDYCJA GRUPY DLA DDA (19-24 l.). 

Pierwsze spotkanie, dla osób zakwalifikowanych na grupę,

odbędzie się 08/10/2014r. w godzinach 17:30 - 19:30

 

Uczestnicy grupy będą mieli możliwość:

 • lepiej zrozumieć swoje aktualne problemy, własne reakcje oraz zachowania innych;
 • przyjrzeć się dzieciństwu w kontekście swojego aktualnego życia;
 • rozpoznać znaczenie, jakie miała rodzina pierwotna dla ich życia;
 • zrozumieć trudności pojawiające się w relacjach z ważnymi osobami oraz zmienić schematy relacji interpersonalnych;
 • zweryfikować wyniesione z dzieciństwa przekonania i schematy zachowania – wprowadzić korektę myślenia i zachowania;
 • nauczyć się rozpoznawać swoje uczucia oraz uwalniać nagromadzone napięcia i emocje;
 • rozpoznać wewnętrzne konflikty i problemy emocjonalne;
 • lepiej poznać siebie.

 

Metody pracy:

            Uczestnicy grupy będą mieli okazję osiągnąć osobisty wgląd poprzez włączanie się w przeżywanie problemów innych członków grupy, wzbudzając w ten sposób w sobie potrzebę zrozumienia własnych trudności.

            Grupa ma potencjał tworzenia przestrzeni do pracy poprzez metody aktywne, bazujące na doświadczaniu, przeżywaniu i dynamicznym wchodzeniu w role uczestników wydarzeń czy proponowane scenki, np. odgrywanie zdarzeń z własnego życia, które wiązały się z silnymi przeżyciami emocjonalnymi.

Prowadzące:

Katarzyna Sobolewska i Aleksandra Otawa.


 

Grupa psychoedukacyjna dla osób wychowanych w rodzinach z problemem uzależnień

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników grupy na temat problematyki uzależnień, ułatwienie rozpoznania obszarów problemowych w związku z dorastaniem i funkcjonowaniem w rodzinie alkoholowej, a także poszerzanie obszaru autodiagnozy.

Grupa ma charakter otwarty. Składa się z pięciu warsztatów,  z których każdy stanowi odrębną całość.

Realizowane bloki tematyczne:

Charakterystyka zespołu uzależnienia od alkoholu

 • Współuzależnienie

 • Dziecko w rodzinie alkoholowej

 • Syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika

 • Przemoc a uzależnienie

Początek zajęć: 6 marca 2014, czwartek

Czas trwania pojedyńczych zajęć: 1,5 godziny zegarowej (g. 18.00 - 19.30)

Czas trwania grupy: 5 tygodni; jedno spotkanie raz w tygodniu

Wiek: 14 - 25 lat

Prowadząca: Eliza Giędosz

 


 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZINTEGROWANYM KOMPLEKSOWYM PROGRAMIE TERAPII DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SZKODLIWIE/UZALEŻNIONYCH DO KOMPUTERTA ORAZ ICH RODZIN

Jeśli jesteś osobą, której główną przyjemnością oraz aktywnością jest spędzanie czasu przed komputerem, jeżeli opuszczasz szkołę, pogorszyły się Twoje relacje z bliskimi lub jesteś Rodzicem  osoby, która nie kontroluje swojego czasu spędzanego przed monitorem zapraszamy Ciebie  do nas.

Program będzie realizowany w okresie:  

01.03.2014 – 31.12.2014r.

 

W ramach realizowanego programu zapraszamy na :

Grupy psychoedukacyjno - warsztatowe  dla młodzieży nadużywającej/ uzależnionej od komputera:

Program zajęć dostarcza podstawową wiedzę z obszaru uzależnień oraz wyposaża w umiejętności pozwalające na podejmowanie  decyzji, które będą alternatywą dla modelu życia związanego z  nadużywaniem.

Celem grupy jest:

- dostarczenie wiedzy na temat tego czym jest nadużywanie / uzależnienie od komputera

- poszukiwanie źródeł problemów; rozpoznanie jak głęboki jest problem,

- szukanie motywacji do zaprzestania zachowań  kompulsywnych,

- poszukiwanie innych źródeł przyjemności.

 

Dla osób zdecydowanych na pogłębioną pracę, zapraszamy na Grupę rozwoju prowadzoną w formie warsztatów.

Celem warsztatów jest :

- poszerzanie obszarów samoświadomości

- pobudzanie i mobilizowanie osobistych zasobów

- uzyskanie wglądu we własne uczucia, myśli, przekonania, pragnienia

- nauka umiejętności przydatnych w procesie zmiany przekonań pojawiających się w sytuacjach stresowych

- trening zachowań asertywnych

- trening umiejętności porozumiewania się z innymi

Grupy psychoedukacyjno- warsztatowe dla rodziców:

Grupa przeznaczona jest dla rodziców, którzy zgłaszają się do poradni w związku z nadużywaniem/uzależnieniem od komputera ich dziecka.

Odbywające się zajęcia mają charakter edukacyjno - warsztatowy.  Na wstępnym etapie najczęstszymi kłopotami rodzica są: lęk o dziecko, przeżywana bezradność, poczucie winy. Rodzic w takiej sytuacji ma zwykle kłopot ze skutecznym pełnieniem swej roli wobec dorastającego dziecka.

Celem spotkań jest wzmocnienie pary rodzicielskiej lub rodzica (tam, gdzie rodzic wychowuje dziecko samotnie) w pełnionej roli oraz dostarczają wiedzy na temat nadużywania/uzależnienia od komputera.

W ramach programu oferujemy:

- diagnozę psychiatryczną,

- diagnozę psychologiczną,

- indywidualne wsparcie teraputyczne,

- spotkania rodzinne,

- porady prawne.

 

Pomoc jest bezpłatna.

Program dofinansowany jest ze środków Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 


GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA RODZICÓW

Od września 2013 roku rusza kolejna grupa psychoedukacyjna dla rodziców. Odbywające się zajęcia będa miały charakter edukacyjno - warsztatowy.

Program przeznaczony jest dla rodziców, którzy zgłaszają się ze swoimi dziećmi do poradni w związku z używaniem przez nie substancji psychoaktywnych  (papierosów, alkoholu, narkotyków i dopalaczy) i towarzyszącymi temu kłopotami, takimi jak: wybieranie przez nastolatka destrukcyjnej grupy równieśniczej, zaniedbywanie obowiązków szkolnych, zaburzenia zachowania.

Program przeznaczony jest dla rodziców dzieci do 18 roku życia.

 

Program obejmuje:

- serię 7 cotygodniowych spotkań edukacyjno - warsztatowych 

- spotkanie z prawnikiem

- możliwość rozpoczęcia terapii rodzinnej dla osób kończących grupę

 


 

Zapraszamy na cykliczne zajęcia warsztatowe dla młodzieży

Jeżeli:

 • masz nie mniej niż 14 i nie więcej niż 18 lat
 • nie zawsze wiesz, co robić, gdy się złościsz lub smucisz
 • są takie chwile, kiedy masz wszystkiego dość, ale nie masz komu o tym powiedzieć
 • świat bywa czasem niezrozumiały
 • wydaje Ci się czasem, że niewiele potrafisz i niewiele rzeczy umiesz robić dobrze
 • szukasz sposobu na nudę;

to zapraszamy na wspólne poszukiwanie dobrych rozwiązań.

Nie musisz brać udziału we wszystkich warsztatach, możesz wybrać sobie interesujący Cię temat.


Bliższe informacje pod numerem telefonu: (022) 844-94-61.

Zapraszamy!